«Mary deri-aýakgap» AGPJ

«Mary deri-aýakgap» AGPJ-de arassa deriden öndürilýän, aýaga rahatlygy, ykjamlygy, berkligi we daşary ýurtlardan getirilip satuwa çykarylýan aýakgaplardan arzanlygy bilen tapawutlanýar.

Biz bilen habarlaşyň

Biz barada

Üstünliklerimiz

Sergilerde

Üstünliklerimiz

Sergilerde

Hyzmatlar

Dürli ýaşly mekdep okuwçylaryna niýetlenen jalbarlar, köýnekler, penjekler we kurtkalar

"Mary deri-aýakgap" AGPJ ýokary hilli deri öndürýär.

Erkek we aýal-gyzlara aýakgaplaryň dürli görnüşleri pasyllara görä tikmek.

Telekeçileriň buýurmalary esasynda işgärleriň gyşky we ýazky lybaslary.

Aýakgaplar üçin dabanlyklar

Biz bilen habarlaşyň